Üdvözöljük a


Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége


honlapján


M E G H Í V Ó
Kedves Tagtársunk!

A Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége soron következő közgyűlését
2017 június 29-én,  csütörtökön 10.00 órától tartja a Szent István Egyetem Mezőgazdasági Eszköz-és Gépfejlődéstörténeti
Szakmúzeum Ovális termében
2103 Gödöllő, Páter Károly út 1.
 
melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Napirendi pontok:
  1. Elnöki tájékoztató a Szövetség megalakulásáról, az időközben történt eseményekről.
  2. A 2016 évi beszámoló és mérleg megtárgyalása és elfogadása
  3. Tájékoztató a Szövetség 2017 évben végzett eddigi és a tervezett tevékenységről.
  4. Egyebek
Alapszabályunk X. 7. pontja értelmében, amennyiben közgyűlés határozatképtelen, úgy a kitűzött időpontot követően fél óra múlva (10.30 órakor) tartjuk közgyűlésünket, mely fenti pont értelmében a megjelentek létszámtól függetlenül határozatképes.
Tájékoztatjuk, hogy a tag a közgyűlésen szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén át kell adni.
Budapest, 2017. június 14.
Tisztelettel
Tóth Boldizsár elnök s.k.


 

a magyar kormány szélerőművek engedélyezésével kapcsolatos rendeletéről és a villamosenergia törvény parlament által elfogadott módosításáról

A 2015-ös párizsi klímacsúcs meghatározó döntéseket hozott a klímavédelemmel kapcsolatban, amelyet minden jelentős ország aláírt. Ez azért is indokolt volt, mert az ENSZ illetékes szerve riasztó adatokat adott ki, mely egyértelműen valószínűsítette, hogy a Föld globális felmelegedésének oka az emberi eredetű üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. Az éghajlati modellek azt mutatják, hogy a felmelegedés nagy valószínűséggel, több mint 2 °C-kal növeli a Föld hőmérsékletét az iparosodás előtti szinthez képest, hacsak az elkövetkező évtizedekben drasztikus módon nem csökken az emberi eredetű üvegházhatású gázok kibocsátása. Ennek elkerülése együttműködést követel minden nemzettől, akár fejlett, akár fejlődő. A cselekvés elmaradása az emberiség és az élővilág egészére beláthatatlan és elfogadhatatlan kockázatot jelent!

6197176350 0f9bd476a3 b

 

Szövetségünket 2016-ban hoztuk létre abból a célból, hogy egyesítsük a magyarországi megújuló energia területén tevékenykedő szervezeteket. A Szövetség ernyőszervezetként működik, egységesen képviseli a szakma érdekeit a különböző szervekkel történő találkozások, egyeztetések alkalmával. Szakmai támogatást biztosítunk a kormámyzati szerveknek is – természetesen akkor, ha erre igény mutatkozik.

Kapcsolatokat építünk a különböző nemzetközi szakmai szervezetekkel és át kívánjuk adni az ott szerzett ismereteket a hazai piac képviselői számára. Szakmai egyeztetéseket és konferenciákat kívánunk szervezni a megújuló energia ipar résztvevői számára, ahol természetesen számítunk minden érdeklődőre, szervre is.

© 2016 MESZSZ

Keresés