Üdvözöljük a


Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége


honlapján


A Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége soron következő közgyűlése

M E G H Í V Ó
Kedves Tagtársunk!

A Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége soron következő közgyűlését
2017 június 29-én,  csütörtökön 10.00 órától tartja a Szent István Egyetem Mezőgazdasági Eszköz-és Gépfejlődéstörténeti
Szakmúzeum Ovális termében
2103 Gödöllő, Páter Károly út 1.
 
melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Napirendi pontok:
  1. Elnöki tájékoztató a Szövetség megalakulásáról, az időközben történt eseményekről.
  2. A 2016 évi beszámoló és mérleg megtárgyalása és elfogadása
  3. Tájékoztató a Szövetség 2017 évben végzett eddigi és a tervezett tevékenységről.
  4. Egyebek
Alapszabályunk X. 7. pontja értelmében, amennyiben közgyűlés határozatképtelen, úgy a kitűzött időpontot követően fél óra múlva (10.30 órakor) tartjuk közgyűlésünket, mely fenti pont értelmében a megjelentek létszámtól függetlenül határozatképes.
Tájékoztatjuk, hogy a tag a közgyűlésen szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén át kell adni.
Budapest, 2017. június 14.
Tisztelettel
Tóth Boldizsár elnök s.k.


© 2016 MESZSZ

Keresés