Sorsz

tagok neve

tagok székhelye

Tagság

1.

Magyar Biogáz Egyesület

képv.: Pongrácz Péter

6726 Szeged, Közép fasor 52

alapító tag

2.

Magyar Szélenergia Ipari Társaság

képv: Lendvay Péter

2612 Kosd, Eöszi Lőrinc tér 43.

alapító tag

3.

Magyar Hőszivattyú Szövetség

képv.: Dr Ádám Béla

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.

alapító tag

4.

„Magyar Termálenergia Társaság” Közhasznú Egyesület

képv.:Kurunczi Mihály

1137 Budapest, Szent István körút 18. III/4.

alapító tag

5.

ENERGOPLAN Mérnöki Iroda Kft.

képv: Tóth Boldizsár ügyvezető

2900 Komárom, Maros u. 11.

alapító tag

6.

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

képv:  Hankó Gergely ügyvezető

1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A.

alapító tag

7.

„Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány”

képv: Szanyi János

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

alapító tag

8.

Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület

képv.: Dr. Schrempf Norbert

2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.

alapító tag

Elhatározva a Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

A szövetség elnöke:

Tóth Boldizsár villamosmérnök

Az elnökség tagjai:

Dr. Szanyi János hidrogeológus-mérnök, egyetemi adjunktus
Kurunczi Mihály közgazdász-üzemmérnök, felsőfokú energetikus

1. oldal / 2

© 2016 MESZSZ

Keresés