Sorsz

tagok neve

tagok székhelye

Tagság

1.

Magyar Biogáz Egyesület

képv.: Pongrácz Péter

6726 Szeged, Közép fasor 52

alapító tag

2.

Magyar Szélenergia Ipari Társaság

képv: Lendvay Péter

2612 Kosd, Eöszi Lőrinc tér 43.

alapító tag

3.

Magyar Hőszivattyú Szövetség

képv.:  Kiss Pál

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.

alapító tag

4.

„Magyar Termálenergia Társaság” Közhasznú Egyesület

képv.:Kurunczi Mihály

1137 Budapest, Szent István körút 18. III/4.

alapító tag

5.

ENERGOPLAN Mérnöki Iroda Kft.

képv: Tóth Boldizsár ügyvezető

2900 Komárom, Maros u. 11.

alapító tag

6.

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

képv:  Hankó Gergely ügyvezető

1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A.

alapító tag

7.

„Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány”

képv: Szanyi János

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

alapító tag

8.

Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület

képv.: Dr. Schrempf Norbert

2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.

alapító tag
9. Magyar Geotermális Egyesület 1021 Budapest, Ötvös János u. 3.  Rendes tag
10. Polytechnic Hungária Fémipari Kft. 2133, Sződliget, Szeszgyár u. 2-8. Rendes tag
11. TriGo Team Kft. 6400 Kiskunhalas, Dékány Á. u. 10.  Rendes tag
12. Kardos Ferenc ügyvezető, Kardos Labor Kft. 1172 Budapest, Rétifarkas u. 5.   Pártoló tag

Elhatározva a Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

A szövetség elnöke:

Tóth Boldizsár villamosmérnök

Az elnökség tagjai:

Dr. Szanyi János hidrogeológus-mérnök, egyetemi adjunktus
Kurunczi Mihály közgazdász-üzemmérnök, felsőfokú energetikus

1. oldal / 2

© 2016 MESZSZ

Keresés