Céljaink

A Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége legfőbb célja:

Elősegíteni és a megújuló energiaforrások elterjedését és az az energiahatékonyság növelését. Politikailag független és hiteles szervezetként részt vesz a nyilvános szakmai vitákban, adatokat és szakvéleményeket biztosít az érintett piaci szereplők és politikai döntéshozók számára.

 

Az MESZSZ legfontosabb célkitűzései:

  • a megújuló energiaforrások segítségével történő energiatermelés elterjesztése
  • a megújuló energiaforrások segítségével történő villamos és hőenergia termelők, valamint az itt szükséges berendezések gyártói, forgalmazói és a szakterületen szolgáltatást végzők érdekeinek képviselete.
  • tanulmányok és jelentések készítése
  • mélyreható szakértői ismeretek hozzáférhetővé tétele a piaci szereplők számára a megújuló energetikai témákban
  • az energia racionális felhasználásának javítása
  • konferenciák, szemináriumok, fórumok, tudományos és ismeretterjesztő előadások szervezése, a hazai és külföldi tapasztalatok megismertetése és közvetítése
  • kapcsolattartás és együttműködés a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel
  • a Szövetség céljaival egybeeső egyéni vagy csoportos szakmai-tudományos kutatás, ismeretszerzés, tanulmányút eseti támogatása
  • a megújuló energiaforrások részarányának növelésével a környezet fokozottabb védelme
  • környezetbarát magyar energiapolitika kialakításának elősegítése
© 2016 MESZSZ

Keresés