A címet elolvasva legtöbbünknek valószínűleg a folyók felduzzadt vizének helyzeti energiáját mechanikusan hasznosító vízi erőművek, sokunknak pedig talán az élő szervezetet tápláló, energiával ellátó ivóvíz jut eszünkbe. Az előbbiből hazánkban alig van mutatóban egy-két kiserőmű, míg az utóbbit illetően szerencsések vagyunk, hiszen az elmúlt évtizedek nem éppen takarékos gazdálkodása – és az utóbbi idők hidrogeológiai változékonysága – ellenére néhány száz méter mélységig még komoly, fogyasztásra alkalmas minőségű készletekkel rendelkezünk.

 Vagyunk azonban jó néhányan, sőt az Európai Unióba frissen belépve egyre többen, akiknek a fenti címből Magyarország ma már egyetlen komoly természeti kincse, a geotermia, a termálvíz, mint energiahordozó „ugrik be”.

Ennek „miértjét” és a hazai hasznosítási lehetőségeket boncolgatjuk az alábbiakban, alátámasztva egy évek óta üzemelő, egyedülálló projekt és eredményei bemutatásával.

A Polgári Szemle tavaly áprilisi első számának „Lakásépítés és energia” című cikkében Péter Gyula kiválóan foglalta össze a lakások energia megtakarítási lehetőségeit, illetve vette számba a hazánkban is gazdaságosan hasznosítható alternatív energiaforrásokat. Témakörönkénti rövid ismertetésében – a laikusok számára is érthető módon - be is mutatta az ajánlható technológiákat, előnyeiket és meghatározta az előrelépéshez szükséges teendőket is. Az azóta eltelt időszakban e teendőkből igen kevés valósult meg, sőt a globális pénzügyi válság káros hatásai e területen különösen érezhetőek, így a cikk semmit sem vesztett aktualitásából. Az alábbiakban, az újságcikk mintegy folytatásaként, az ajánlott, alternatív energiák egyikét, a Földhő hasznosítási lehetőségeit, szegmenseit, fellelhető anomáliáit és a továbblépés általunk jónak vélt jogalkotói és végrehajtói teendőit fejtjük ki, kicsit részletesebben.

 

© 2016 MESZSZ

Keresés