Üdvözöljük a


Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége


honlapján


MESZSZ soron következő közgyűlése

Kedves Tagtársunk!

A Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége soron következő közgyűlését 2019. április 26-án, pénteken 10.00 órától tartja a

 Szent István Egyetem Mezőgazdasági Eszköz-és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum Ovális termében 

 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1.

 

amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
  1. Elnökségi tájékoztató a Szövetség 2018 és 2019 évben végzett eddigi és a tervezett tevékenységről
  2. A 2018 évi beszámoló és mérleg megtárgyalása és elfogadása
  3. Tájékoztató a tagsági változásokról
  4. A MESzSz hőellátás helyi energiákkal című hosszútávú beruházási javaslatának bemutatása, közgyűlési határozathozatal a javaslat széles nyilvánosságra hozásáról.
  5. Egyebek
Alapszabályunk X. 7. pontja értelmében, amennyiben közgyűlés határozatképtelen, úgy közgyűlésünket a kitűzött időpontot követően fél óra múlva (10.30 órakor) tartjuk, mely a megjelentek létszámtól függetlenül határozatképes.
Tájékoztatjuk, hogy a tag a közgyűlésen szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén át kell adni.
© 2016 MESZSZ

Keresés